Klagesangene 3:26

Klagesangene 3:26 N11BM

Det er godt å være stille og vente på hjelp fra HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del