Job 34:9

Job 34:9 N11BM

for han har sagt: «En mann har ingen nytte av å søke gunst hos Gud.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del