Job 33:19

Job 33:19 N11BM

Mannen tuktes med smerter på sitt leie, med en stadig kamp i knoklene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del