Job 14:1

Job 14:1 N11BM

Mennesket, født av en kvinne, lever kort og er fylt av uro.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del