Job 13:26

Job 13:26 N11BM

Ditt klageskrift mot meg er bittert, du lar meg bøte for min ungdoms synder.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del