Johannes 19

19
1Pilatus grep nå Jesus og lot ham bli pisket. 2#Matt 27,27ff; Mark 15,16ff Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og de la en purpurkappe om ham. 3Så trådte de fram for ham og sa: «Vær hilset, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. 4Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: «Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.»
5Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Pilatus sier til dem: «Se det mennesket!» 6#18,31 Men da overprestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de: «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa: «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» 7#3 Mos 24,16; Joh 10,33ff+ Jødene svarte: «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn.»
8Da Pilatus hørte dette, ble han enda reddere. 9Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: «Hvor er du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar. 10«Svarer du meg ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg?» 11#Ordsp 8,15; Rom 13,1; 1 Tim 2,1f; Tit 3,1; 1 Pet 2,13f Jesus svarte: «Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld.» 12Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men jødene ropte: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.»
Jesus blir dømt
(Matt 27,22–26; Mark 15,12–15; Luk 23,21–25)
13Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen og satte seg i dommersetet, som sto på et sted som heter Helleplassen, på hebraisk Gabbata. 14#19,14 sjette time ca. kl. 12. =tidsregning. Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» 15#18,37 Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene. 16Da overga han Jesus til dem for at han skulle korsfestes.
Jesus blir korsfestet og dør
(Matt 27,31–56; Mark 15,21–41; Luk 23,26–49)
Så tok de Jesus med seg. 17Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. 18Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. 19Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød:
«Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»
20Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften. 21Jødenes overprester sa da til Pilatus: «Skriv ikke: ‘Jødenes konge’, men skriv: ‘Dette er han som sa: Jeg er jødenes konge’.» 22Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det skrev jeg.»
23Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, én del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men den var uten sømmer, vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. 24#Sal 22,19#19,24 dette ordet i Ordene mangler i noen av de eldste håndskriftene. Da sa de til hverandre: «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» Slik skulle {{dette ordet i}} Skriften bli oppfylt:
De delte mine klær mellom seg
og kastet lodd om kappen.
Dette gjorde soldatene.
25 # Luk 2,35 Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. 26#13,23+ Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» 27Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.
28 # Sal 22,16 Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster.» 29#Sal 69,22#19,29 vineddik sur vin blandet med vann, brukt som leskedrikk av soldater og arbeidsfolk. Jf. Rut 2,14. isopstilk plante som ble brukt under den jødiske påskefeiringen. Jf. 2 Mos 12,22. Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. 30Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.
31 # 5 Mos 21,22f # 19,31 beina måtte knuses Romerne brakk ofte leggene til de korsfestede for å fremskynde deres død. Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. 32Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. 33Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. 34#1 Joh 5,6 Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35#21,24 Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. 36#2 Mos 12,46; Sal 34,21 Dette skjedde for at dette ordet i Skriften skulle bli oppfylt:
Ikke et bein skal brytes på ham.
37 # Sak 12,10 Og et annet skriftord sier:
De skal se på ham som de har gjennomboret.
Jesus blir gravlagt
(Matt 27,57–61; Mark 15,42–47; Luk 23,50–56)
38 # 7,13+ Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned. 39#3,1f; 7,50#19,39 myrra aromatisk barksaft brukt i salve og parfyme. aloe knuste, velluktende trefibre. =planter. hundre pund ca. 33 kg. =mål og vekt. Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring hundre pund. 40De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder. 41Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. 42Fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den.

Markert nå:

Johannes 19: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring