Johannes 1:28

Johannes 1:28 N11BM

Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del