Jeremia 6:16

Jeremia 6:16 N11BM

Så sier HERREN: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del