Jeremia 46:21

Jeremia 46:21 N11BM

Leiesoldatene hennes er som gjødde kalver, de snur og flykter sammen, de holder ikke stand. For ulykkesdagen er kommet over dem, regnskapets tid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del