Jeremia 44:3

Jeremia 44:3 N11BM

Det er fordi de gjorde så mye ondt, de gjorde meg rasende da de gikk og tente offerild for å dyrke andre guder som verken de eller dere eller fedrene deres hadde kjent.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del