Jeremia 43:7

Jeremia 43:7 N11BM

De dro til Egypt, for de ville ikke adlyde HERREN. Så kom de til Tahpanhes.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del