Jeremia 43:6

Jeremia 43:6 N11BM

Det var både menn, kvinner og barn, kongsdøtrene og alle de som livvaktsjefen Nebusaradan hadde latt bli igjen hos Gedalja, sønn av Ahikam, Sjafans sønn, også profeten Jeremia og Baruk, sønn av Neria.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del