Dommerne 17:7

Dommerne 17:7 N11BM

Det var en ung mann fra Betlehem i Juda, fra Judas slekt. Han var levitt og hadde slått seg ned der.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del