Dommerne 17:11

Dommerne 17:11 N11BM

og han gikk med på å bli hos mannen og ble som en av hans egne sønner.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del