Dommerne 12:11

Dommerne 12:11 N11BM

Etter ham ble Elon fra Sebulon dommer i Israel. Han styrte Israel i ti år.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del