Jesaja 8

8
Profetens sønn som tegn
1 # 30,8; Hab 2,2 # 8,1 Maher-Sjalal-Hasj-Bas symbolsk navn, kan oversettes «brått bytte, raskt rov». Jf. 7,3. Herren sa til meg: «Ta deg en stor tavle og skriv på den med en vanlig griffel: Til Maher-Sjalal-Hasj-Bas.» 2#2 Kong 16,10; 18,2 Jeg tok meg pålitelige vitner, presten Uria og Sakarja, sønn av Jeberekja. 3Så var jeg sammen med profetkvinnen, og hun ble med barn og fikk en sønn. Da sa Herren til meg: «Gi ham navnet Maher-Sjalal-Hasj-Bas. 4#7,16 For før gutten har lært å si far og mor, skal rikdommene fra Damaskus og krigsbyttet fra Samaria bæres fram for kongen av Assur.»
Siloa eller Storelven
5 Herren talte til meg igjen og sa:
6 # 8,6 Siloas vann her vannledningen. >7,3. Senere brukt om Siloa-dammen. >2 Kong 20,20. Fordi dette folket forakter
Siloas vann, som renner så stille,
og mister motet for Resin og Remaljas sønn,
7se, derfor lar Herren
Storelven stige over dem
med veldige vannmasser
– assyrerkongen og all hans makt.
Den skal stige over alle sine elveløp
og gå over alle sine bredder,
8 # 8,8 Immanuel >7,14. den kommer inn over Juda,
oversvømmer og brer seg utover
til den når opp til halsen.
Med sine utspente vinger fyller den landet ditt,
så vidt som det er, Immanuel!
9 # 2 Kong 19,35 # 8,9 folkeslag Israels fiender. La hærrop lyde, folkeslag, og bli slått av skrekk!
Lytt, alle fjerne land!
Rust dere til strid og bli slått av skrekk,
rust til strid og bli slått av skrekk!
10 # Job 5,12f; Jes 19,3; Jer 19,7 Legg en plan, den skal slå feil!
Si et ord, det skal ikke slå til!
For Gud er med oss.
Herrens advarsel
11For så sa Herren til meg da hans hånd grep meg fast og han advarte meg mot å gå dette folkets vei:
12 # 51,12 Dere skal ikke si «sammensvergelse»
om alt som dette folket kaller sammensvergelse.
Det de frykter,
skal dere ikke frykte og ikke skjelve for.
13 # 29,23; Matt 10,28; 1 Pet 3,14 Herren over hærskarene,
ham skal dere holde hellig.
Ham skal dere frykte,
og ham skal dere skjelve for.
14 # Luk 2,34; Rom 9,33; 1 Pet 2,8 Han skal være en helligdom,
en snublestein og en klippe til fall
for Israels to hus,
en snare og en felle
for dem som bor i Jerusalem.
15 # 28,13 Mange av dem skal snuble,
de skal falle og skamslå seg,
gå i snaren og bli fanget.
Vitnesbyrd og forventning
16 # 8,16 binde inn eller «pakke inn». Dokumenter i form av bokruller kunne lukkes med et bånd som ble knyttet rundt rullen, eller pakkes inn i tøy. vitnesbyrdet, loven profetens egen forkynnelse og formaning. Jf. v. 20. Jeg vil binde inn vitnesbyrdet
og forsegle loven hos disiplene mine.
17 # Sal 25,3; 27,14; 33,20; 62,6; Jes 45,15 Så vil jeg vente Herren,
som skjuler ansiktet for Jakobs hus,
og sette mitt håp til ham.
18 # 7,3; 8,3; Joel 3,22; Hebr 2,13 # 8,18 tegn og varsler Jf. 7,3; 8,3. Se, jeg og barna som Herren har gitt meg,
er tegn og varsler i Israel
fra Herren over hærskarene,
han som bor på Sion-fjellet.
19Men når de sier til dere:
«Spør gjenferd og spådomsånder til råds,
slike som hvisker og mumler!
Skal ikke et folk spørre sine guder,
spørre de døde til råds for de levende
20 # 58,8 om lov og om vitnesbyrd?»
Sannelig, for dem som sier slikt,
går ikke solen opp mer!
21 # Sal 59,16; Am 8,11ff Forkommen og sulten skal han dra omkring.
Når han sulter, blir han harm
og forbanner sin konge og sin Gud.
Enten han vender seg mot det høye
22 # 5,30 eller ser utover jorden,
er det nød og natt, trengsel og mørke.
I mørket er han jaget ut.

Markert nå:

Jesaja 8: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring