Jesaja 62:10

Jesaja 62:10 N11BM

Fram, fram gjennom portene, rydd vei for folket! Bygg vei, bygg vei og rens den for stein! Reis et banner for folkene!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del