Jesaja 61:3

Jesaja 61:3 N11BM

og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangs drakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles Rettferds eiketrær som HERREN har plantet for å vise sin herlighet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Jesaja 61:3