Jesaja 56:3

Jesaja 56:3 N11BM

Den fremmede som har sluttet seg til HERREN, skal ikke si: «HERREN vil skille meg ut fra sitt folk.» Evnukken skal ikke si: «Se, jeg er et tørt tre.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del