Jesaja 53

53
1 # 52,10; Joh 1,5.11; 12,38; Rom 10,16 Hvem trodde budskapet vi fikk?
Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
2 # 11,1.10; 52,13f Han skjøt opp som en spire for hans ansikt,
som et rotskudd av tørr jord.
Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,
ikke et utseende vi kunne glede oss over.
3 # Sal 22,7; Jes 49,7; Mark 9,12; Joh 7,47f Han var foraktet, forlatt av mennesker,
en mann av smerte, kjent med sykdom,
en de skjuler ansiktet for.
Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
4 # Matt 8,17; Joh 1,29; 1 Pet 2,24 Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet,
slått av Gud og plaget.
5 # Rom 4,25; 2 Kor 5,21; Gal 3,13; Ef 2,14ff Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
6 # Sal 119,176; Esek 34,5; 1 Pet 2,25 Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.
7 # Matt 26,63; 27,14; Mark 14,61; Apg 8,32; 1 Pet 2,23 Han ble mishandlet,
han ble plaget,
og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.
8 # 1 Kor 15,3ff; Hebr 2,13ff Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
Men hvem i hans tid tenkte på
at han ble utryddet av de levendes land
fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
9 # Matt 27,38.57.60; Joh 8,46; 2 Kor 5,21; 1 Pet 2,22; 1 Joh 3,5 Da han var død, fikk han sin grav
blant urettferdige og hos en rik,
enda han ikke hadde brukt vold
og det ikke fantes svik i hans munn.
10 # Joh 12,24; Rom 6,9f Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.
11 # Rom 3,26; 4,25; 5,19; 1 Pet 3,18 # 53,11 lys Ordet mangler i =masoretteksten, men finnes både i den eldste =Qumran-teksten til Jesaja og i =Septuaginta. Etter sin nød skal han se {{lys}},
han skal mettes ved sin innsikt.
Min rettferdige tjener
skal gjøre de mange rettferdige,
han har båret deres skyld.
12 # Mark 15,28; Luk 22,37; 23,34; Joh 1,29; Hebr 9,28 Derfor gir jeg ham del med de mange,
med de mektige deler han bytte,
fordi han tømte ut sitt liv til døden
og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd
og ble rammet i stedet for lovbrytere.

Markert nå:

Jesaja 53: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring