Jesaja 13

13
Babel og Herrens dag
1 # 21,1ff; Jer 50,1ff; 51,1ff # 13,1 Babel >1 Mos 11,9. Et budskap om Babel som Jesaja, sønn av Amos, fikk se.
2 # 13,2 de perserne og mederne, som skulle vinne over babylonerne («storfolk»). Løft banneret på snaue fjellet,
rop høyt til dem,
vink med hånden
så de kan dra inn gjennom storfolks porter.
3Jeg har kalt inn mine hellige krigere
som skal tjene min vrede,
jeg har samlet mine stridsmenn,
de som jubler over min storhet.
4Hør ståket på fjellene
som fra et stort folk!
Hør larmen av kongeriker,
folkeslag som samler seg!
Herren over hærskarene mønstrer en hær til strid.
5Fra et land langt borte,
der himmelen ender,
kommer Herren
og det redskapet han bruker i sin harme
til å ødelegge hele jorden.
6 # Joel 1,15 # 13,6 Den veldige hebr. Sjaddai. =Guds navn. Klag, for Herrens dag er nær.
Som vold fra Den veldige kommer den.
7 # Nah 2,11 Derfor blir alle hender slappe,
hvert menneskehjerte smelter bort.
8 # Sal 48,7; Jes 21,3; Jer 4,31; Mi 4,10 De blir slått av skrekk,
krampe og smerter griper dem,
de får rier lik en kvinne som skal føde.
I redsel stirrer de på hverandre,
ansiktene er som ild.
9 # 34,8; Joel 1,15 Se, Herrens dag kommer
med gru og harme og brennende vrede
for å legge jorden øde
og utrydde synderne der.
10 # 50,3; Esek 32,7; Joel 2,10; 3,4.20; Am 5,8; Matt 24,29 For himmelens stjerner og stjernebilder
lar ikke lyset skinne,
mørk er solen når den går opp,
og månen gir ikke lys.
11 # 2,11; 5,15 Jeg krever jorden til regnskap for ondskapen
og de lovløse for deres synd.
Jeg gjør ende på de frekkes stolthet
og slår ned voldsmenns hovmod.
12 # 1 Kong 9,28; Job 28,16 Jeg gjør mennesker
mer sjeldne enn rent gull
og folk mer sjeldne enn Ofir-gull.
13 # Nah 1,5; Åp 6,14 Derfor får jeg himmelen til å skjelve,
og jorden ristes ut av lage
fordi Herren over hærskarene er harm,
det er dagen for hans brennende vrede.
14Lik jagede gaseller
og sauer som ingen sanker,
skal enhver vende seg til sitt eget folk
og enhver flykte til sitt eget land.
15Alle som blir funnet, skal stikkes ned,
og alle som blir grepet, skal falle for sverd.
16 # 2 Kong 8,12; Sal 137,9 Småbarna skal knuses for øynene på dem,
husene deres plyndres og kvinnene voldtas.
17 # Jer 51,11 Se, jeg hisser opp mederne mot dem.
De bryr seg ikke om sølv
og har ikke lyst på gull.
18 # Nah 3,10 Buene deres feller unge gutter,
de viser ingen nåde mot morslivets frukt,
øynene har ingen medynk med barn.
19 # 1 Mos 19,15.23–25; Jes 1,9; Jer 49,18 Med Babel, det herligste kongerike,
kaldeernes stolte pryd,
skal det gå som da Gud
ødela Sodoma og Gomorra.
20Aldri mer skal noen slå seg ned der,
fra slekt til slekt skal ingen bo der.
Ingen ørkenboer skal slå opp telt der
og ingen gjeter la dyrene hvile der.
21 # 34,13ff; Jer 50,39; Sef 2,14 # 13,21 bukker det hebr. ordet for «bukk» betegner her kanskje demoner eller guder i bukkeskikkelse. =Septuaginta oversetter «ond ånd». Jf. 3 Mos 17,7; Åp 18,2. Men ørkendyr skal hvile der
og husene fylles av ugler.
Der skal strutser bo,
og der skal bukker danse.
22Hyener skal ule i borgene
og sjakaler i lystslottene.
Babels time nærmer seg,
hennes dager blir ikke mange.

Markert nå:

Jesaja 13: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring