Haggai 1:11

Haggai 1:11 N11BM

Jeg har kalt fram tørke over land og fjell, over korn, ny vin og fin olje, over det som jorden bringer fram, over mennesker og dyr og over alt det hendene har slitt med.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del