1. Mosebok 4:12

1. Mosebok 4:12 N11BM

Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Mosebok 4:12