Esra 3:6

Esra 3:6 N11BM

Den første dagen i den sjuende måneden begynte de å bære fram brennoffer for HERREN, selv om grunnvollen til HERRENS tempel ennå ikke var lagt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del