Esra 3:5

Esra 3:5 N11BM

Deretter bar de fram det daglige brennofferet og brennoffer for nymånedagene og for alle andre høytider som var helliget HERREN, og dessuten alle frivillige offer til HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del