Esra 3:3

Esra 3:3 N11BM

De reiste alteret der det før hadde stått, selv om de fryktet folkene i landområdene omkring, og de bar fram brennoffer til HERREN, både morgenoffer og kveldsoffer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del