Esra 3:13

Esra 3:13 N11BM

Det var ikke mulig å skille de glade jubelropene fra folkets gråt. For folket jublet så høyt at det hørtes vidt omkring.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del