Esra 3:12

Esra 3:12 N11BM

Men mange av prestene, levittene og familieoverhodene som var så gamle at de hadde sett det første tempelet, gråt høyt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Andre jublet høyt i glede.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del