Esra 3:10

Esra 3:10 N11BM

Bygningsmennene la grunnvollen til HERRENS tempel. Så stilte prestene seg opp i fullt skrud med trompeter, og levittene, Asaf-sønnene, stilte seg opp med symbaler for å prise HERREN, slik Israels konge David ville.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del