Esra 1:11

Esra 1:11 N11BM

Til sammen var det 5400 kar av gull og sølv. Sjesjbassar brakte alt dette med seg da de bortførte dro opp fra Babel til Jerusalem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del