2. Mosebok 29

29
Prestevigselen
1 # 3 Mos 8,2ff Slik skal du gjøre med dem når du helliger dem til prester for meg: Ta en ung okse og to værer uten feil, 2og usyret brød, runde usyrede kaker blandet med olje, og usyrede flate brød smurt med olje; dem skal du lage av fint hvetemel. 3Du skal legge dem i en kurv, og så skal du bære dem fram i kurven, sammen med oksen og de to værene. 4#40,12ff Aron og sønnene hans skal du føre fram til inngangen til telthelligdommen og vaske dem med vann. 5Du skal ta klærne og kle Aron i kjortelen, kappen, efod-drakten og bryststykket, og binde efod-beltet om ham. 6#28,36ff+ Sett turbanen på hodet hans, og fest det hellige diademet på turbanen. 7Så skal du ta salvingsoljen og helle ut over hodet hans og salve ham. 8Deretter skal du føre fram sønnene hans. Du skal kle dem i kjortlene, 9#28,41+ spenne belte om hver av dem, både Aron og sønnene hans, og sette turbanene på dem. Prestedømmet skal tilhøre dem som en evig ordning. Så skal du innsette Aron og sønnene hans. 10Du skal føre oksen fram foran telthelligdommen, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på oksens hode. 11Du skal slakte oksen for Herrens ansikt ved inngangen til telthelligdommen. 12#29,12 alterhornene =horn, alterhorn. Noe av okseblodet skal du ta og stryke på alterhornene med fingeren. Resten av blodet skal du helle ut ved foten av alteret. 13Så skal du ta alt fettet som dekker innvollene og leverlappen, og begge nyrene med fettet som er på dem, og du skal la det gå opp i røyk på alteret. 14#3 Mos 4,11f; Hebr 13,11 Men kjøttet og huden av oksen og mageinnholdet skal du brenne opp utenfor leiren. Det er et syndoffer.
15Så skal du ta den ene væren, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på værens hode. 16Du skal slakte den og ta blodet og stenke det rundt om på alteret. 17Selve væren skal du dele opp. Innvollene og leggbeina skal du vaske og legge oppå stykkene og hodet. 18#29,18 =offer og soning. La hele væren gå opp i røyk på alteret. Det er et brennoffer for Herren; et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren. 19Deretter skal du ta den andre væren, og Aron og sønnene hans skal legge hendene på værens hode. 20Du skal slakte væren og ta noe av blodet og stryke på Aron og sønnene hans, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Resten av blodet skal du stenke rundt om på alteret. 21Ta så noe av blodet på alteret og noe av salvingsoljen og skvett det på Aron og klærne hans og på sønnene hans og klærne deres. Da blir både han og klærne hellige. Det blir også sønnene og klærne deres. 22Så skal du ta fettet på væren, fetthalen, fettet som dekker innvollene, leverlappen, begge nyrene med fettet som er på dem, og det høyre låret. For dette er en vigslingsvær.
23Fra kurven med usyret brød som står for Herrens ansikt, skal du ta et rundt brød, en oljekake og et flatt brød. 24#29,24 svingeoffer Offergaver ble ofte viet til Herren ved å svinges fram og tilbake foran alteret. Jf. 3 Mos 7,30; 8,27–29. Alt dette skal du legge i hendene på Aron og sønnene hans og la dem svinge det som et svingeoffer for Herrens ansikt. 25Ta det så fra hendene deres og la det gå opp i røyk på alteret sammen med brennofferet, til en duft som er behagelig for Herren. Det er et gaveoffer for Herren. 26Så skal du ta brystet av Arons vigslingsvær og svinge det for Herrens ansikt. Det skal være din del. 27#3 Mos 7,32ff Du skal hellige brystet og offerlåret som svinges. Det er en vigslingsvær for Aron og sønnene hans. 28Dette skal tilhøre Aron og sønnene hans som en evig ordning hos israelittene. For det er en offergave, en gave som israelittene skal gi av sine fredsoffer, en gave fra dem til Herren.
29Arons hellige klær skal sønnene hans overta etter ham. De skal bære dem når de blir salvet og innsatt. 30Den av sønnene hans som blir prest etter ham, skal bære dem i sju dager, når han kommer til telthelligdommen for å gjøre tjeneste i helligdommen. 31Du skal ta vigslingsværen og koke kjøttet på et hellig sted. 32Og Aron og sønnene hans skal spise kjøttet av væren og brødet i kurven ved inngangen til telthelligdommen. 33De skal spise dette soningsofferet når de innsettes og helliges til prester. Ingen uinnviet må spise av det; for det er hellig. 34Blir det noe igjen av vigslingskjøttet og av brødet til neste morgen, skal du brenne det opp. Det må ikke spises; for det er hellig. 35Slik skal du gjøre med Aron og sønnene hans, nøyaktig slik jeg har befalt deg. Sju dager skal innvielsen vare. 36Hver dag skal du gjøre i stand en okse som syndoffer til soning. Du skal rense alteret for synd ved å gjøre soning for det, og du skal salve det så det blir hellig. 37Sju dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det så det blir høyhellig. Hver den som rører ved det, blir hellig.
Det daglige offeret
38 # 4 Mos 28,3ff Dette skal du gjøre i stand på alteret: to årsgamle lam, hver dag i all fremtid. 39Det ene lammet skal du ofre om morgenen, og det andre lammet skal du ofre i skumringen. 40#29,40 1/10 efa, 1/4 hin ca. 3,6 l og 1,5 l. Sammen med det første lammet skal du ofre en tiendedels efa fint mel blandet med en fjerdedels hin presset olje, og som drikkoffer en fjerdedels hin vin. 41#29,41 =offer og soning. Det andre lammet skal du ofre i skumringen. Sammen med det skal du bære fram grødeofferet og drikkofferet som om morgenen. Det skal være et gaveoffer, med en duft som er behagelig for Herren. 42#25,22+ I alle slekter skal dette være et daglig brennoffer for Herrens ansikt ved inngangen til telthelligdommen. Der vil jeg møte dere, og der vil jeg tale til deg. 43#40,34 Der vil jeg møte israelittene, og stedet skal bli helliget ved min herlighet. 44Både telthelligdommen og alteret vil jeg hellige, og Aron og sønnene hans vil jeg hellige til prester for meg. 45#3 Mos 26,11f; 2 Kor 6,16 Så vil jeg bo midt iblant israelittene og være deres Gud. 46#20,2; 3 Mos 11,45; 22,32f De skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring