Ester 4:5

Ester 4:5 N11BM

Så kalte Ester inn Hatak, en evnukk som kongen hadde satt i hennes tjeneste. Hun sendte ham til Mordekai for å få vite hva som hadde hendt, og hvorfor.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del