Ester 4:12

Ester 4:12 N11BM

De fortalte Mordekai hva Ester hadde sagt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del