5. Mosebok 33:5

5. Mosebok 33:5 N11BM

Det sto fram en konge i Jesjurun da folkets høvdinger kom sammen med stammene i Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del