Daniel 3:30

Daniel 3:30 N11BM

Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego høye stillinger i provinsen Babel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:30