Daniel 3:29

Daniel 3:29 N11BM

Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:29