Daniel 3:22

Daniel 3:22 N11BM

Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, drept av flammene fra ilden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:22