Amos 3:10

Amos 3:10 N11BM

De vet ikke å gjøre det rette, sier HERREN. De dynger opp vold og ran i borgene sine.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del