Apostlenes gjerninger 3:24

Apostlenes gjerninger 3:24 N11BM

Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Apostlenes gjerninger 3:24