Apostlenes gjerninger 3:18

Apostlenes gjerninger 3:18 N11BM

Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Apostlenes gjerninger 3:18