Apostlenes gjerninger 13

13
Paulus' første misjonsreise
(Kap. 13–14)
Paulus og Barnabas sendes ut
1 # 13,1 Antiokia >6,5. Niger er latin og betyr «svart». I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. 2#9,15+; 22,21+ En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» 3#14,23 Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.
På Kypros
4Disse to, som altså var blitt sendt ut av Den hellige ånd, dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros. 5#12,12+#13,5 Johannes før i Apg kalt Johannes Markus. Jf. 12,25. De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. 6De dro tvers over øya helt til Pafos. Der støtte de på en jødisk trollmann og falsk profet som het Barjesus. 7Han holdt til hos guvernøren Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. 8Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. 9#13,9 Saulus Paulus' jødiske navn. Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10#Hos 14,10; Joh 8,44; 1 Joh 3,8 og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro.
Paulus taler i Antiokia ved Pisidia
13 # 13,5; 15,38 Paulus og følget hans seilte fra Pafos og kom til Perge i Pamfylia. Der forlot Johannes dem og reiste tilbake til Jerusalem. 14De andre dro videre fra Perge og kom til Antiokia ved Pisidia. På sabbatsdagen gikk de inn og satte seg i synagogen. 15#15,21#13,15 til oppbyggelse Det gr. ordet kan romme både formaning og trøst. Jf. 4,36; Hebr 13,22. =formaning. Etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud ned til dem: «Brødre, har dere et ord til oppbyggelse for folket, så tal!» 16#13,16 som frykter Gud >10,2. Paulus reiste seg, ga et tegn med hånden og sa:
«Israelittiske menn og dere andre som frykter Gud, hør på meg! 17#2 Mos 6,6ff Han som er Gud for vårt folk Israel, utvalgte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk da de levde som innflyttere i Egypt, og med løftet arm førte han dem ut derfra. 18#5 Mos 1,31; 2,7#13,18 bar han over med dem En del tidlige håndskrifter har «sørget han for dem». I omkring førti år bar han over med dem i ørkenen. 19#5 Mos 7,1 Han utryddet sju folk i Kanaan og lot dem overta landet deres. 20#Dom 2,16; 3,9 Det gikk omtrent 450 år. Deretter ga han dem dommere, helt til profeten Samuel. 21#1 Sam 8–10 Så ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kisj, en mann av Benjamins stamme, og han var konge i førti år. 22#1 Sam 13,14; 16,12f; Sal 89,21 Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: ‘Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.’ 23#2 Sam 7,12; Jes 11,1 Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hadde lovet, og det er Jesus. 24#Luk 3,3 Før han trådte fram, hadde Johannes forkynt omvendelse og dåp for hele Israels folk. 25#Mark 1,7; Joh 1,20 Da Johannes fullførte sitt livsløp, sa han: ‘Jeg er ikke den dere tror jeg er. Men etter meg kommer det en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.’
26Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere andre blant oss som frykter Gud! Det er til oss ordet om denne frelsen er blitt sendt. 27#Joh 16,3; Apg 3,17 For verken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forsto hvem han var. De dømte ham og oppfylte dermed profetordene som blir lest opp hver sabbat. 28#Luk 23,18ff De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel ba de Pilatus om å henrette ham. 29#Luk 23,50ff; Gal 3,13+ Og da de hadde fullført alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav. 30#2,24+ Men Gud reiste ham opp fra de døde, 31#1,3.8+ og han viste seg i mange dager for dem som hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De er nå hans vitner for folket. 32#13,23 Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedrene, 33#Sal 2,7; Hebr 1,5; 5,5 det har Gud oppfylt for oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus. Slik står det også skrevet i andre salme:
Du er min Sønn,
jeg har født deg i dag.
34 # Jes 55,3 Men at han reiste ham opp fra de døde så han aldri skal gå til grunne, det har han sagt slik: Jeg vil la dere få løftene til David, de som står fast. 35#Sal 16,10 Og et annet sted sier han: Du skal ikke la din Hellige se forråtnelse. 36#2,29ff+ David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre, og han så forråtnelse. 37Men han som Gud reiste opp, så ikke forråtnelse. 38#2,38+; Rom 8,3 Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, 39#Rom 1,16f; 10,4 det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham. 40Pass dere så ikke det profetene har sagt, skal hende med dere:
41 # Hab 1,5 Se, dere som er fulle av forakt,
dere skal undre dere og bli til intet.
For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager,
en gjerning dere ikke ville tro
om dere fikk den fortalt.»
42Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale mer om dette neste sabbat. 43#11,23#13,43 proselytter >2,11. Og da forsamlingen løste seg opp, var det mange som fulgte dem, både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde.
44Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. 45Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46#Matt 21,43+; Apg 3,26; 18,6; 28,28; Rom 1,16 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47#Jes 49,6 For dette er Herrens befaling til oss:
Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»
48 # 11,18; Rom 8,29f Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til tro. 49Herrens ord ble spredt over hele området. 50#13,50 de gudfryktige >10,2. Men jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen, og de fikk i gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. 51#Matt 10,14; Apg 18,6#13,51 ristet … av føttene symbolsk handling som ga uttrykk for at man avbrøt fellesskapet med noen. Da ristet de støvet av føttene mot dem og dro til Ikonium. 52Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige ånd.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring