Apostlenes gjerninger 12

12
Ny forfølgelse
1 # 12,1 kong Herodes Herodes Agrippa, som iverksatte de første politiske forfølgelsene av de kristne. =Herodes-slekten. På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fór hardt fram mot dem. 2#Mark 10,35.39#12,2 Jakob, bror til Johannes disippelen Jakob, jf. Matt 10,2. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. 3#12,3 de usyrede brøds høytid oppr. en jordbruksfest som varte en uke og ble innledet med påsken. =fester og høytider. Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også. Det var i de usyrede brøds høytid. 4Etter at han var tatt, ble han kastet i fengsel, hvor fire vaktskift, hvert på fire mann, ble satt til å holde vakt over ham. Så ville Herodes føre ham fram for folket etter påske. 5Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham.
6 # 5,18ff; 16,25ff Natten før Herodes skulle føre ham fram, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og fengselet ble bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. 7Med ett sto en engel fra Herren der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa: «Skynd deg, stå opp!» Med det samme falt lenkene av hendene hans, 8og engelen sa til ham: «Bind beltet om deg og ta på deg sandalene!» Da han hadde gjort det, sa engelen: «Få på deg kappen og følg etter meg!» 9Og han fulgte etter ham ut. Men han forsto ikke at det som engelen gjorde, var virkelig; han trodde det var et syn. 10De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der ble engelen plutselig borte for ham. 11Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» 12#12,12 Johannes … Markus omtales også i v. 25; 13,5.13; 15,37.39, muligens samme person som i Kol 4,10; 2 Tim 4,11; Filem 24; 1 Pet 5,13. Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn. 13Han banket på ytterdøren, og en tjenestejente som het Rode, kom for å lukke opp. 14Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. 15«Du er fra sans og samling!» sa de til henne. Men da hun holdt på sitt, sa de: «Det må være engelen hans.» 16Imens fortsatte Peter å banke. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. 17#12,17 Jakob en av Jesu brødre, fra midten av 40-tallet e.Kr. leder i den første menigheten i Jerusalem. Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet. Og han sa: «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så forlot han dem og dro til et annet sted.
18Tidlig om morgenen ble det stort oppstyr blant soldatene: Hva hadde hendt med Peter? 19Herodes ettersøkte ham, og da han ikke ble funnet, forhørte han vaktpostene og befalte at de skulle føres bort og henrettes. Selv dro han fra Judea og ned til Cæsarea for å være der.
Herodes dør
20 # 1 Kong 5,9.11; Esek 27,17 Herodes hadde lenge ligget i bitter strid med innbyggerne i Tyros og Sidon. Nå ble folket der enige om å vende seg til ham. Da de hadde fått Blastos, kammerherren hos kongen, på sin side, ba de om fred, for landet deres var avhengig av forsyninger fra landområdet til kongen. 21På den fastsatte dagen tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på kongetribunen og talte til dem. 22#Esek 28,2 Folket ropte da til ham: «Her taler en gud, ikke et menneske!» 23#Dan 5,20 Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og døde.
24 # 6,7+ Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring. 25#11,29f Da Barnabas og Saulus hadde fullført sitt oppdrag i Jerusalem, dro de tilbake. Og de tok med seg Johannes som hadde tilnavnet Markus.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring