Apostlenes gjerninger 1

1
Løftet om Den hellige ånd
1 # Luk 1,1–4 # 1,1 min første bok Evangeliet etter Lukas, jf. Luk 1,1. Teofilos kanskje en romersk embetsmann og velgjører som interesserte seg for kristendommen og hadde ansvar for at Luk og Apg ble avskrevet og utbredt. I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3#Luk 24,36ff Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4#Luk 24,49; Joh 14,16f+#1,4 det som Far har lovet =Den hellige ånd. Jf. Luk 24,49. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5#Matt 3,11; Joh 1,33; Apg 2,1ff#1,5 Johannes virket i ødemarken omkring Jordanelven, der han forkynte til omvendelse og døpte. Jf. Luk 1,57–80; 3,1–20; 9,7–9; jf. Mark 6,14–29. =vanlige navn. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»
Jesus blir tatt opp til himmelen
6 # Luk 24,21 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7#Mark 13,32 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8#Matt 28,19; Luk 24,47f; Apg 2,32; 3,15; 5,32; 10,39 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
9 # Mark 16,19; Luk 24,51 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10#Luk 24,4 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11#Matt 26,64; Åp 1,7#1,11 Galileere Både Jesus, de tolv apostlene og mange av dem som fulgte ham, var fra Galilea. og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»
12 # Luk 24,52 # 1,12 sabbatsreise så langt som loven tillot jødene å gå på sabbaten, ca. 1 km. =fester og høytider. Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13#Luk 6,14ff Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14#Matt 12,46; 13,55; Mark 6,3; Joh 2,12; 6,42; 7,5 Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.
En ny apostel
15 # 1,15 søsknene =søsken. En gang på denne tiden sto Peter fram blant søsknene. Det var omkring hundre og tjue mennesker samlet. 16#Sal 41,10; Joh 13,18 «Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. 17#Luk 6,16; 22,47 Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. 18#Matt 27,3ff For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut. 19Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren. 20#Sal 69,26; 109,8 For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag. 21#Luk 1,2 Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22#4,33+ helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.»
23Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. 24#Sal 139,1ff; Joh 2,25 Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» 26#Ordsp 16,33#1,26 kastet lodd Loddkasting ble i GT ofte brukt som middel til å avgjøre hva som var Guds vilje. Jf. 1 Sam 10,21; 28,6; Jona 1,7; Luk 1,9. De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring