3. Johannes 1:15

3. Johannes 1:15 N11BM

Fred være med deg! Vennene her sender deg sin hilsen. Hils selv vennene, hver enkelt av dem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del