2. Timoteus 4

4
Fullfør løpet
1 # Matt 25,31ff; Apg 10,42+ Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde: 2Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! 3#Apg 20,29f; 1 Tim 1,10; 4,6; 6,3; 2 Tim 1,13; Tit 1,9.13; 2,1.8 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. 5#1,8; 2,3 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.
6 # Fil 2,17 For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. 7#Apg 20,24; 1 Kor 9,24f+; Fil 3,14 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8#2,5+ Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.
Venner og motstandere
9Kom til meg så fort du kan. 10#Kol 4,14; Tit 1,4+; Filem 24 For Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han har dratt til Tessalonika, Kreskens til Galatia og Titus til Dalmatia. 11#Kol 4,14; Filem 24 Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer, han er til stor hjelp for meg i tjenesten. 12#Apg 20,4; Ef 6,21; Kol 4,7; Tit 3,12 Tykikos har jeg sendt til Efesos. 13Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, framfor alt pergamentrullene. 14#Ordsp 24,12; Rom 2,6; 1 Tim 1,20 Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. 15Pass deg for ham, du også, for han har gått hardt imot læren vår.
16 # Luk 23,34 Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem! 17#Sal 22,22; Apg 23,11; 27,23 Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 18#Rom 16,27; Gal 1,5; Ef 3,21; 1 Tim 1,17; Jud 25 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen.
19 # Apg 18,2f; Rom 16,3; 1 Kor 16,19 Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos' hus. 20#Apg 19,22; 20,4 Erastos ble igjen i Korint, og Trofimos lot jeg bli igjen i Miletos fordi han ble syk. 21#4,9 Skynd deg å komme før vinteren!
Evbolos, Pudens, Linus, Klaudia og alle våre søsken hilser deg.
22 # Gal 6,18; Fil 4,23; Filem 25 Herren være med din ånd! Nåden være med dere!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring