2. Tessaloniker 3
N11BM

2. Tessaloniker 3

3
Ønske om forbønn
1 # Rom 15,30+; Ef 6,18f Til slutt, søsken: Be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere. 2Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker – for det er ikke alle som tror. 3#Joh 17,15; 1 Kor 1,9; 10,13; 1 Tess 5,24 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. 4Og i Herren stoler vi på at dere gjør, og fortsatt vil gjøre, det vi pålegger dere. 5Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!
Mot uorden og ulydighet
6 # Matt 18,17; Rom 16,17+; 1 Tess 4,1 # 3,6 dere mottok Svært mange håndskrifter har «de mottok». Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss. 7#1 Kor 4,16; 11,1; Fil 3,17; 1 Tess 1,6 Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere, 8#1 Tess 2,9 og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. 9#Matt 10,10; 1 Kor 9,6ff; 1 Tess 1,6 Vi har nok full rett til livsopphold, men vi ville gi dere et forbilde så dere kunne følge vårt eksempel. 10#1 Mos 3,19 For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. 11#1 Tim 5,13 Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt; de arbeider ikke, de bare går og driver. 12#1 Tess 4,11 Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød.
13 # Gal 6,9 Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt! 14#1 Kor 5,9.11; 2 Tess 3,6 Og hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. 15#Gal 6,1 Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.
Sluttord
16 # Rom 15,33; 1 Tess 5,23 Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!
17 # 3,17 skriver … med egen hånd Paulus skrev vanligvis ikke brevene sine selv, men dikterte dem til skrivere. Her føyer han til noe med egen hånd. Jf.1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4,18; Filem 19. Jeg, Paulus, skriver min hilsen med egen hånd. Dette er kjennemerket i alle brev, slik er min håndskrift.
18Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.