2. Tessaloniker 1
N11BM

2. Tessaloniker 1

1
Hilsen
1 # 1 Tess 1,1 # 1,1 Silvanus og Timoteus =Paulus' medarbeidere. Tessalonika havneby og hovedstad i den romerske provinsen Makedonia. =byer. Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika, i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus: 2#Rom 1,7 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Dommen når Herren kommer tilbake
3 # 1 Tess 1,2; 2 Tess 2,13 Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere har til hverandre, blir større hos hver og en av dere. 4#1 Tess 2,19f Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle. 5#Rom 2,5ff; Fil 1,28 Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå lider for. 6For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med trengsler, 7#1 Kor 1,7+; 1 Tess 3,13; 4,16 og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler 8#Jes 66,15; Rom 2,8; 1 Pet 4,17#1,8 evangelium «gledelig budskap, god nyhet». Paulus bruker ofte denne betegnelsen om sin misjonsforkynnelse. Ordet kan både vise til forkynnelsen av budskapet og til innholdet i det. i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9#Jes 2,19.21 Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10#Kol 3,4 den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere.
11Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. 12#Mal 1,11; Joh 17,10.22#1,12 nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus kan også oversettes «nåden fra vår Gud og Herre, Jesus Kristus». Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere og dere få ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.