2. Samuelsbok 8
N11BM

2. Samuelsbok 8

8
David seirer i krig
1 # 1 Krøn 18,1–14 # 8,1 Meteg-Haamma ukjent sted. En tid etter dette slo David filisterne og tvang dem under seg, og han tok Meteg-Haamma fra dem. 2#4 Mos 24,17 David slo også moabittene. Han bød dem legge seg ned på jorden, og så målte han dem med en snor. Han målte to snorlengder med folk som skulle drepes, og en full snorlengde med folk som skulle få leve. Slik ble moabittene Davids slaver og måtte betale skatt til ham.
3 # 8,3 Soba >1 Sam 14,47. Videre slo David Hadadeser, sønn av Rehob, kongen av Soba, da han dro ut for å vinne tilbake herredømmet over landet ved Eufrat. 4#Jos 11,6.9 David tok fra ham 1700 ryttere og 20 000 fotsoldater. Han skar over hasene på alle vognhestene, men hundre hester sparte han. 5Arameerne i Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen av Soba. Men David felte 22 000 av dem. 6David satte ut vaktposter i Aram-Damaskus. De ble slaver for David og måtte betale skatt til ham. Slik hjalp Herren ham overalt hvor han dro fram. 7#2 Kong 11,10#8,7 Jerusalem Både =Septuaginta og et håndskrift fra =Qumran har en lengre tekst i dette verset: «skjoldene som Sjisjak, kongen av Egypt, tok da han gjorde en hærferd mot Jerusalem i de dager Rehabeam, sønn av Salomo, var konge». Jf. 1 Kong 14,25f. David tok gullskjoldene som mennene til Hadadeser hadde båret, og brakte dem til Jerusalem. 8Fra Betah og Berotai, to byer som tilhørte Hadadeser, tok kong David bronse i store mengder.
9 # 8,9 Hamat arameerrike ved elven Orontes. Jf. Lebo-Hamat. >4 Mos 13,21. Da To'i, kongen i Hamat, hørte at David hadde slått hele hæren til Hadadeser, 10sendte han sønnen sin Joram til kong David. Han skulle hilse ham og ønske ham til lykke med seieren over Hadadeser. For Hadadeser hadde stadig ført krig mot To'i. Joram hadde med seg gaver av sølv, gull og bronse. 11#1 Kong 7,51 Alt dette helliget kong David til Herren sammen med det sølvet og gullet han hadde tatt fra alle de folkeslagene han hadde lagt under seg, 12#8,12 edomittene oversettelsen følger =Septuaginta. =Masoretteksten har «arameerne» her og i v. 13. fra edomittene, moabittene, ammonittene, filisterne og amalekittene. Det samme gjorde han med byttet fra Hadadeser, sønn av Rehob, kongen av Soba.
13 # Sal 60,2 # 8,13 Saltdalen trolig en dal sør for Dødehavet. David vant stort ry da han kom tilbake fra seieren over edomittene i Saltdalen. 18 000 mann ble slått. 14Han satte ut vaktposter i Edom. Ja, i hele Edom satte han ut vaktposter. Alle edomittene ble Davids slaver. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.
15David regjerte nå over hele Israel. Han gjorde rett og rettferd mot hele folket sitt. 16#1 Krøn 18,15–17 Joab, sønn av Seruja, var hærfører, og Josjafat, sønn av Ahilud, var kansler. 17Sadok, sønn av Ahitub, og Ahimelek, sønn av Abjatar, var prester og Seraja riksskriver. 18#8,18 kreterne og pleterne kongens livvakt. Benaja, sønn av Jojada, var fører for kreterne og pleterne, og Davids sønner var prester.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål