2. Samuelsbok 5
N11BM

2. Samuelsbok 5

5
David blir konge over hele Israel
1 # 19,12; 1 Krøn 11,1–3 Alle Israels stammer kom til David i Hebron og sa: «Se, vi er av samme bein og kjøtt som du. 2#1 Sam 18,16; 25,30 Allerede for lenge siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel både ut og hjem igjen. Herren har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»
3 # 1 Sam 16,13; 2 Sam 2,4 Så kom alle Israels eldste til kongen i Hebron. Kong David sluttet en pakt med dem i Hebron for Herrens ansikt. Og de salvet David til konge over Israel.
4 # 1 Krøn 29,27f David var tretti år gammel da han ble konge, og han regjerte i førti år. 5I Hebron regjerte han over Juda i sju år og seks måneder, og i Jerusalem regjerte han over hele Israel og Juda i trettitre år.
David erobrer Jerusalem
6 # 1 Krøn 11,4–9 Kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem, mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: «Her kommer du aldri inn! Halte og blinde skal drive deg bort og si: Her kommer David aldri inn!» 7David inntok likevel Sion-borgen, som nå er Davidsbyen. 8#5,8 vannsjakten tunnel som førte fra Gihon-kilden opp i byen. Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Den dagen sa David: «Enhver som dreper en jebusitt, disse halte og blinde som hater David, skal komme fram til vannsjakten.» Derfor heter det: «En blind eller halt får ikke komme inn i tempelet.»
9 # 5,9 Millo «fylling»; antakelig terrasse med festningsverker i den nordlige del av Davidsbyen. Jf. Millo-huset, 2 Kong 12,20. Også borgen i Sikem kalles Millo. >Dom 9,6. David slo seg ned i borgen og kalte den Davidsbyen. Han bygde omkring den, fra Millo og innover. 10#1 Sam 18,12; 2 Sam 3,1 David fikk stadig større makt, for Herren, hærskarenes Gud, var med ham.
11 # 1 Krøn 14,1–3; 2 Krøn 2,3 Hiram, kongen i Tyros, sendte utsendinger til David. De kom med sedertre og hadde med seg tømrere og steinhoggere. De bygde et slott for David.
12Da forsto David at Herren hadde stadfestet kongedømmet hans over Israel og løftet hans kongevelde høyt for sitt folk Israels skyld.
David får sønner i Jerusalem
13Etter at David hadde flyttet fra Hebron, tok han seg enda flere medhustruer og koner fra Jerusalem, og han fikk flere sønner og døtre. 14Dette er navnene på de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjammua, Sjobab, Natan, Salomo, 15Jibhar, Elisjua, Nefeg, Jafia, 16Elisjama, Eljada og Elifelet.
Seier over filisterne
17 # 1 Krøn 14,8–17 Da filisterne fikk høre at David var salvet til konge over Israel, dro de alle ut for å få tak i ham. Men David fikk greie på det og dro ned til borgen. 18#5,18 Refa'im-dalen fruktbar dal sørvest for Jerusalem. Jf. Jos 15,8; 18,16. Filisterne kom og spredte seg utover Refa'im-dalen. 19#1 Sam 30,8 Da ba David Herren om råd: «Skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i mine hender?» Og Herren svarte David: «Dra opp! Jeg vil gi filisterne i dine hender.» 20#5,20 Baal-Perasim Perasim, flertall av peres, betyr «gjennombrudd». Så dro David til Baal-Perasim, og der slo han dem. Da sa han: «Herren har brutt igjennom fiendens rekker foran meg, slik vann bryter seg vei.» Derfor kalles dette stedet Baal-Perasim. 21Der etterlot filisterne gudebildene sine, og David og mennene hans tok dem med seg.
22Men filisterne dro igjen opp og spredte seg utover Refa'im-dalen. 23#5,23 baka-trærne Det er usikkert hvilken tresort dette er, kanskje balsamtre. Da ba David Herren om råd, og han svarte: «Du skal ikke dra rett opp mot dem. Gå rundt og bak dem, så kommer du på dem rett foran baka-trærne. 24Når du hører lyden av marsjgang over tretoppene, så gjør deg klar! For da drar Herren ut foran deg for å slå filisternes hær.» 25David gjorde slik som Herren hadde befalt ham. Han slo filisterne og forfulgte dem fra Geba og nesten til Geser.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål