2. Peter 3

3
Herren kommer
1 # 1,13 Mine kjære! Dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha et rent og oppriktig sinn. Jeg ville minne dere om 2#Jud 17 det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren.
3 # 1 Tim 4,1+; Jud 18 Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. 4#Jes 5,19; Esek 12,22; Matt 24,48 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» 5#1 Mos 1,2.6ff; Sal 24,2 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. 6#1 Mos 7,11ff; 2 Pet 2,5 Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. 7Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.
8 # Sal 90,4 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9#Hab 2,3; 1 Tim 2,4; Hebr 10,37; 1 Pet 3,20 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.
10 # Matt 24,29+.43+; 1 Kor 1,8; Åp 20,11 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.
11Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. 13#Jes 65,17; 66,22; Matt 19,28; Åp 21,1.27 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
14 # 1 Kor 1,7f; Jud 24 Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. 15#Rom 2,4; 2 Pet 3,9 Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. 16Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.
17 # Mark 13,5.23 Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister fotfestet. 18#Ef 4,13 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring